Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

koniec szkolu 2016

2016-06-28
Gmina Lubochnia w zasięgu Orange LTE
Z ogromną przyjemnością pragniemy podzielić się wiadomością, która na pewno Państwa ucieszy – Wasza Gmina jest w zasięgu nowoczesnej usługi szybkiego Internetu LTE dostarczanego przez Orange Polska.
2016-06-21
Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych
Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości.
2016-06-14
Informacja dotycząca zmiany firmy odbierającej odpady komunalne od 01.07.2016 r.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia”, nową firmą odbierającą odpady komunalne od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. będzie firma EKOM Maciejczyk Spółka Jawna.
2016-06-07
WYJEDŹ NA PRAKTYKI DO NIEMIEC !!!
Jeśli nie skończyłaś/eś 35 lat, nie pracujesz, chcesz zdobyć nowe doświadczenie i poznać ciekawych ludzi, ten projekt jest dla Ciebie.
2016-06-01
Iskierkowa hipoterapia 2
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Iskierkowa hipoterapia 2”.
2016-05-31
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Lubochni
W niedzielę 29 maja, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie, na stadionie sportowym w Lubochni, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowali: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni.
2016-05-24
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 24 maja 2016 roku
Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w dniu 16 maja 2016 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”.
2016-05-23
Szkody łowieckie - ankieta

Szanowni Państwo!
W związku z doznawanymi szkodami ze strony wolnożyjącej zwierzyny dzikiej oraz obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi odszkodowań za część tych szkód, prowadzone są prace naukowe mające za zadanie zbadanie tego zagadnienia. 

2016-05-11
PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO KGW Z GMINY LUBOCHNIA
8 maja 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni odbył się Przegląd Dorobku Artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Lubochnia.
2016-05-11
Święto uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja w Lubochni
Gminne obchody uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 – go maja poprzedziła Msza Święta w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni pod przewodnictwem proboszcza tutejszej parafii ks. Tomasza Bojanowskiego.


Informacje i ostrzeżenia lokalneSIP - Gmina Lubochnia

RPO - Lodzkie