Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

2017-06-29
Będzie się działo w Emilianowie i Nowym Olszowcu
Od kilku lat funkcjonuje w województwie łódzkim program dotowania organizacji non - profit pod nazwą Grant na lepszy start. Jest to zadanie realizowane wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ...
2017-06-27
Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubochnia w okresie 01.07.2017 – 30.06.2018 r.
2017-06-26
Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym
Okres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając dużo wolnego czasu, potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych.
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-06-22
X Lubocheński Festiwal Masła 2017
2017-06-21
Gratulacje z okazji 10-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Lubochnianie
W dniu 30 maja br. podczas sesji Rady Gminy Lubochnia Wójt - Tadeusz Józwik oraz Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Skoneczny złożyli Pani Małgorzacie Tyce podziękowanie z okazji 10-lecia istnienia Zespołu.
2017-06-21
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubochnia
2017-06-20
II Spalski Konkurs Fotograficzny
2017-06-20
Szukamy ludzi z pasją - Skarby Doliny Pilicy
w związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Kampania promocyjna”
2017-06-14
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2017-06-12
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił kolejny konkurs, którego efekty ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka.
2017-06-12
Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
2017-06-02
Bezpłatna mammografia w Lubochni
13 czerwca 2017 (wtorek)
2017-06-01
Kolejny przystanek „Lokomotywy po wiedzę”
Warsztaty z projektowania ubiorów metodą aplikacji – to kolejny przystanek „Lokomotywy po wiedzę” , które odbyły się 8 maja w Łódzkim Domu Kultury pod okiem doświadczonych instruktorów
2017-06-01
„Lokomotywą po wiedzę” w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Dnia 16.05 2017r. w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne w ramach projektu „ Lokomotywą po wiedzę”.
2017-05-25
Mistrz spławika wyłoniony
W sobotę 13 maja wędkarze z Koła nr 6 Nowy Glinnik spotkali się nad zbiornikiem Kotliny aby rozegrać Spławikowe Mistrzostwa Koła.
2017-05-12
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
2017-05-05
Siłownia plenerowa w Henrykowie
Wójt Gminy Lubochnia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rozpoczynającym się dnia 10 maja 2017 roku głosowaniu w konkursie ”Nestele Porusza Polskę”. Będzie ono trwało do 30 czerwca br.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie