Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2017-08-18
Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
2017-08-17
Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą
2017-08-11
„Będzie się działo ...” w Nowym Olszowcu i Emilianowie
Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki działające na terenie wspólnoty wsi Nowy Olszowiec i Emilianów ma zaszczyt poinformować, iż w tym roku podjęło się realizacji projektu pn. „Lokalnie, wspólnie, folkowo – odbudowa więzi obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Nowego Olszowca i Emilianowa”.
2017-08-07
Nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”.
2017-08-07
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia
Dnia 03.08.2017 r. ukazała się informacja, iż Gmina Lubochnia przeszła pozytywna ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia”.
2017-08-07
Energetyczne Wakacje
W dniach od 3 do 21 lipca 2017r. na terenie kompleksu kulturalno – sportowo - rekreacyjnego w Lubochni odbywały się letnie warsztaty pt. „Energetyczne Wakacje”, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Lubochni.
2017-08-04
Bezpłatne badania zdrowotne
2017-07-31
Medal dla Michała Bąbosa mieszkańca Gminy Lubochnia
Michał Bąbos – mieszkaniec gminy Lubochnia zdobył brązowy medal w karate na światowych igrzyskach dyscyplin nieolimpijskich The World Games 2017 w konkurencji kumite w kategorii do 84 kg.
2017-07-28
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia
budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola, budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa
2017-07-21
Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny
uprzejmie informujemy, że Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła prace nad akwizycją Partnerów do trzeciej już edycji AKCJI „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 października 2017.
2017-07-20
Zawiadomienie Wójta Gminy Lubochnia
W dniu 14 czerwca 2017 roku, Rada Gminy Lubochnia podjęła uchwałę Nr L/253/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm. Uchwała ta zmienia nazwę ulicy Osiedle 30-lecia PRL na nazwę ulicy Ogrodowa w miejscowości Lubochnia.
2017-07-18
ZUS testuje doradców emerytalnych
Rozpoczął się pilotaż projektu doradcy emerytalnego ZUS. Zakład w dwóch swoich oddziałach sprawdza rozwiązanie, które wkrótce wejdzie w życie w całym kraju.
2017-07-11
Gmina Lubochnia realizuje projekt
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia, tj. budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni
2017-07-11
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
26 czerwca 2017 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych
2017-07-11
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2017-07-10
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia - realizacja
Z dniem 30 czerwca 2017r. zakończył się etap Projektu pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowanego przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017
2017-07-10
Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych
W dniu 22 lutego 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz
2017-07-05
Absolutorium dla Wójta Gminy Lubochnia
Na sesji w dniu 14 czerwca 2017 roku w porządku obrad dokonano rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017-07-04
Już od dziś doradcy emerytalni na Salach Obsługi Klientów w ZUS
Od 3 lipca na Salach Obsługi Klientów w ZUS doradcy emerytalni przyjmować będą klientów, którzy jeszcze w tym roku będą chcieli skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
2017-07-04
„Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”, które odbędzie się w Bełchatowie –Urząd Miasta Bełchatowa
2017-07-03
Budowa przedszkola w Lubochni
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.: „Budowa przedszkola w Lubochni”
2017-06-30
Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
2017-06-29
Będzie się działo w Emilianowie i Nowym Olszowcu
Od kilku lat funkcjonuje w województwie łódzkim program dotowania organizacji non - profit pod nazwą Grant na lepszy start. Jest to zadanie realizowane wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ...
2017-06-27
Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubochnia w okresie 01.07.2017 – 30.06.2018 r.
2017-06-26
Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym
Okres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając dużo wolnego czasu, potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych.
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-06-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-06-22
X Lubocheński Festiwal Masła 2017
2017-06-21
Gratulacje z okazji 10-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Lubochnianie
W dniu 30 maja br. podczas sesji Rady Gminy Lubochnia Wójt - Tadeusz Józwik oraz Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Skoneczny złożyli Pani Małgorzacie Tyce podziękowanie z okazji 10-lecia istnienia Zespołu.
2017-06-21
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubochnia
2017-06-20
II Spalski Konkurs Fotograficzny
2017-06-20
Szukamy ludzi z pasją - Skarby Doliny Pilicy
w związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Kampania promocyjna”
2017-06-14
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2017-06-12
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił kolejny konkurs, którego efekty ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka.
2017-06-12
Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
2017-06-02
Bezpłatna mammografia w Lubochni
13 czerwca 2017 (wtorek)
2017-06-01
Kolejny przystanek „Lokomotywy po wiedzę”
Warsztaty z projektowania ubiorów metodą aplikacji – to kolejny przystanek „Lokomotywy po wiedzę” , które odbyły się 8 maja w Łódzkim Domu Kultury pod okiem doświadczonych instruktorów
2017-06-01
„Lokomotywą po wiedzę” w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Dnia 16.05 2017r. w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne w ramach projektu „ Lokomotywą po wiedzę”.
2017-05-25
Mistrz spławika wyłoniony
W sobotę 13 maja wędkarze z Koła nr 6 Nowy Glinnik spotkali się nad zbiornikiem Kotliny aby rozegrać Spławikowe Mistrzostwa Koła.
2017-05-12
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
2017-05-05
Siłownia plenerowa w Henrykowie
Wójt Gminy Lubochnia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rozpoczynającym się dnia 10 maja 2017 roku głosowaniu w konkursie ”Nestele Porusza Polskę”. Będzie ono trwało do 30 czerwca br.
2017-05-05
3 maja Gminie Lubochnia
W dniu 3 maja 2017 roku w Gminie Lubochnia odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 –Maja. W kościele o godz. 10:30 odprawiona została Msza Święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ks. Tomasza Bojanowskiego.
2017-05-02
Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
W związku ze wzrostem stanu wód w zlewniach Warty i Pilicy oraz w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzeżeń 3 stopnia dla zlewni Pilicy oraz górnej Warty i zlewni Widawki
2017-05-02
Noc Świętojańska – Otwarcie Lata w Inowłodzu 2017
INOWŁÓDZ zaprasza 24 czerwca 2017 na gwarne, huczne i radosne otwarcie sezonu letniego w scenerii Nocy Świętojańskiej
2017-04-27
Uroczyste oddanie drogi Jasień i Nowy Jasień
W dniu 22 kwietnia 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Jasień i Nowy Jasień.
2017-04-27
Wędkarski Dzień Dziecka
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 6 Nowy Glinnik serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci z terenu Gminy Lubochnia w wieku klas I - VI i młodsze na Gminne Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
2017-04-25
V edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej w Inowłodzu.
Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej w Inowłodzu.
2017-04-21
XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze
zaproszenie na XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze
2017-04-07
Grant na lepszy start 2017
Spotkanie informacyjne
2017-04-05
Lokomotywą po wiedzę
Relacja z pierwszych warsztatów
2017-04-05
Animacji działań kulturalnych
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Szkolenia i Aktywizacja”, zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne szkoleniadotyczące "Animacji działań kulturalnych".
2017-04-03
IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
2017-03-31
Top 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk – etap ogólnopolski
W dniu 15 marca br. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła sondę „Top 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk – etap ogólnopolski” na najlepsze miejscowości wypoczynkowe i rekreacyjne w poszczególnych regionach. Wśród nich z regionu łódzkiego znalazła się miejscowość Spała w Gminie Inowłódz.
2017-03-31
Rozwój działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-03-31
Podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-03-28
Lokomotywą po wiedzę
Ruszają pierwsze warsztaty
2017-03-23
Gminny Dzień Kobiet
Jak co roku w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni mieszkanki gminy były zaproszone do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.
2017-03-22
Informacje o możliwościach prawnych w sprawie szacowania szkód
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2017-03-22
Zawiadomienie dotycząca zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Gminy Lubochnia
2017-03-21
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 21 marca 2017 roku
Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 13 marca 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”
2017-03-20
Nowy Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy OSP Lubochnia
W niedzielę 12 marca 2017r.podczas zebrania sprawozdawczego członków OSP Lubochnia odbyło się uroczyste podziękowanie za dotychczasową pracę - kapelmistrzowi Panu Tadeuszowi Mocarskiemu.
2017-03-20
Mobilny Punkt Informacyjny w Gminie Lubochnia
TU WPISZ TYTUŁ BEZPŁATNE KONSULTACJE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
2017-03-17
Nowe władze koła wybrane
Rok 2017 to rok wyborów w Polskim Związku Wędkarskim. Tak też było w Kole nr 6 Nowy Glinnik. 4 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Koła PZW nr 6 Nowy Glinnik
2017-03-17
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia - realizacja
Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowany przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 potrwa do 31 sierpnia 2017.
2017-03-15
Informacja dotycząca zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Gminy Lubochnia
2017-03-07
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 1 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubochni odbyły się gminne eliminacje edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
2017-03-01
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.
2017-02-28
Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza na spotkania informacyjne
dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania projekty grantowe.
2017-02-28
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.
2017-02-28
Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie
z prawdziwą przyjemnością informuję, że Województwo Łódzkie ogłasza konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”.
2017-02-09
Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami w łódzkim
Od początku lutego każdy kto przejdzie na świadczenie z ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.
2017-02-08
Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”
2017-02-08
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych,instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
2017-01-20
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację na stanowiska wykonawcze ...
2017-01-19
Zaproszenie do udziału w warsztatach
Dzień dobry,kierując się doświadczeniami dot. Cyklu warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”, które stanowiły ciekawe i efektywne narzędzie uaktywniania mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy w zakończonym 2015 roku, ...
2017-01-19
Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
2017-01-17
Odszedł Honorowy Obywatel Gminy Lubochnia
Dnia 15 stycznia 2017 roku,w wieku 77 lat zmarł Jan Antoni Szczepański, pochodzący z Małczaznany bokser, mistrz olimpijski i mistrz Europy w wadze lekkiej, wielokrotny mistrz Polski.
2017-01-10
Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości
Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
2016-12-29
TWOJA SZANSA
Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
2016-12-23
Dostarczenie żywności z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”z siedzibą w Lubochni ...
2016-12-22
Milion złotych na renowację zabytków w województwie łódzkim
Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 1 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego.
2016-12-12
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017.
2016-12-12
GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH
30 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.
2016-12-02
Głosujmy na nasze Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Lubochnia
Trwa plebiscyt na najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Tomaszowskiego, który ma za zadanie docenić pracę, pasje, umiejętności i zaangażowanie w rozwój wsi Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
2016-11-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 22 listopada 2016 roku
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 14 listopada 2016 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2016.
2016-11-21
Lokalny Animator Sportu
Na str.: www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiliśmy dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”.
2016-11-18
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w Lubochni
W dniu 30 września br. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4x4.
2016-11-04
Gmina Lubochnia ogłasza pisemny przetarg publiczny (nieograniczony) na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia
Przedmiotem sprzedaży jestsamochód specjalny pożarniczy marki STAR 266 o numerze rejestracyjnym LFU 8342, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.
2016-10-31
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2016 r.
2016-10-27
Przedsiębiorczość Twoją szansą
Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-10-21
Mocni w Biznesie 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”.
2016-10-21
Lokalny Animator Sportu - Uczestnicy zajęć
Zapraszamy wszysykich uczestników zajęć organizowanych na orlikach przez Lokalnych Animatorów Spotu do wypełnienia ankiety.
2016-10-19
Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w Lubochni
W dniu 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Lubochnia odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Klimczakiem- Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego odnośnie podpisania umowy na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „ Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy”.
2016-10-19
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października 2016r.
2016-10-13
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010r. Wójt Gminy Lubochnia ogłasza konsultacje.
2016-10-06
Dowiedz się, czy są Fundusze dla Ciebie!
Mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawita do Lubochni 11 października w godz. 10-17.
2016-09-23
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”.
2016-09-22
Zawody wędkarskie o Puchar Ziemi Lubocheńskiej
W sobotę 17 września wędkarze z Koła nr 6 w Nowym Glinniku spotkali się nad Zalewem Sulejowskim aby rywalizować z spławikowo gruntowych zawodach wędkarskich o Puchar Ziemi Lubocheńskiej. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Lubochnia mgr inż. Tadeusz Józwik.
2016-09-21
Ogłoszenie o zakupie wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
Dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125