Gmina Lubochnia

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Szanowni Państwo, przedstawiamy

OSTRZEŻENIE Nr 59 – Intensywne opady śniegu/1

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 07:00 dnia 30.11.2017 do godz. 19:00 dnia 30.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, na wschodzie województwa lokalnie do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania: godz. 12:03 dnia 29.11.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 lodzkie od 07:00/30.11 do 19:00/30.11.2017 przyrost pokrywy od 5 cm do 10 cm, lokalnie do 15 cm

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2:

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 59 wydanego o godz. 12:03 dnia 29-11-2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: woj. łódzkie
Przewidywany rozwój zjawisk: Zgodnie z ostrzeżeniem opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym będą występowały do godzin wieczornych.
Stan obserwowany: Na obszarze województwa występują opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Data i godzina wydania komunikatu: 30.11.2017 godz. 13:42

Z poważaniem
Andrzej Piech
Dyżurny operacyjny
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Zarządzania Kryzysowego WBiZK
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
tel. 426641410; 426641409;
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2:

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 59 wydanego o godz. 12:03 dnia 29-11-2017

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: woj. łódzkie

Przewidywany rozwój zjawisk: Zgodnie z ostrzeżeniem opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym będą występowały do godzin wieczornych.

Stan obserwowany: Na obszarze województwa występują opady śniegu o natężeniu słabym i umiarkowanym.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska

Data i godzina wydania komunikatu: 30.11.2017 godz. 13:42


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125