Gmina Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia informuję, że w dniu 16 maja 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „Odnowa” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

20160701125044069 0001


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie