Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

komunikat sars 2   

2020-05-28
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
2020-05-27
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2020-05-27
Życzenia z okazji Święta Samorządu 2020
2020-05-26
Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) nastąpi wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubochni Dworskiej – ul. Za Wodą 1A.
2020-05-25
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2020-05-22
Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca!
Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
2020-05-22
„Modernizacja” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
2020-05-22
Urząd Gminy w Lubochni wraca do zwykłych godzin funkcjonowania
2020-05-21
Czyste powietrze 2.0
Nabór wniosków na nowych zasadach
2020-05-20
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia
Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
2020-05-18
Nabór wniosków o przyznanie Marki lokalnej Dolina Pilicy
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
2020-05-15
ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
2020-05-12
Wnioski o dopłaty 2020
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r.
2020-05-11
Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
2020-05-08
Informacja o otwarciu przedszkola w Lubochni
2020-05-07
300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej
d czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija 31 sierpnia.
2020-05-07
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów
Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin.
2020-05-07
W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
2020-05-07
Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.
2020-05-06
Otwarcie obiektów sportowych o charakterze otwartym (Boiska, Orliki)
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa Sportu od 4 maja (poniedziałek) będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, w tym min. Boiska, Orlika w Lubochni
2020-05-06
Termin otwarcia biblioteki w Lubochni
2020-05-05
Decyzja Wójta Gminy Lubochnia w sprawie otwarcia przedszkoli
2020-05-05
Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia
2020-04-29
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Lubochni od dnia 04.05.2020 r
2020-04-29
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
W niedzielę 3 maja o godz. 12.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Lubochni odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. W związku z zaleceniami sanitarnymi w kościele będzie mogło przebywać maksymalnie 40 osób.
2020-04-28
Dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła
2020-04-28
Nabór wniosków przez Stowarzyszenie Dolina Pillicy
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2020-04-24
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej
2020-04-16
UWAGA! Obowiązek zasłaniania nosa i ust.
Przypominamy, że od dnia 16.04.2020r. wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.
2020-04-15
ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125