Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

84827334 2218625458447284 2852541553711251456 o   

2020-02-19
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje podstawowe wymagania dla posiadaczy stad świń położonych w strefie ochronnej względem choroby ASF.
2020-02-17
UWAGA! Skrócony czas pracy kasy gminnej w dn. 28.02.2020
2020-02-14
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2020-02-14
Nie pal śmieci! Segreguj!
Wobec coraz liczniej powtarzających się skarg od mieszkańców naszej Gminy, związanych z okresowym wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, spowodowanym tzw. niską emisją, uprzejmie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania w warunkach domowych odpadów komunalnych.
2020-02-14
Zmiana numeru rachunku bankowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę finansową budżetu Gminy Lubochnia zmianie uległy numery rachunków bankowych
2020-02-14
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lubochnia
Uwaga !!! - objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpoczynają się o godzinie 6:30 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę lub sołectwo, odpady nie zostaną odebrane.
2020-02-13
Informacja o likwidacji Banku Pekao S.A. Placówka w Lubochni
Od dnia 1 marca 2020 roku Bank Pekao S.A. nie bedzie świadczył już swoich usług na terenie Urzedu Gminy Lubochnia w dotychczasowej formule placówki
2020-02-11
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2020-02-07
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
2020-02-06
Konkursy Literackie 2020
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno” oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.
2020-01-27
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 27 stycznia 2020 roku
2020-01-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia.
2020-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt gminy Lubochnia informuje rolników Gminy Lubochnia, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 3 lutego do 2 marca 2020
2020-01-22
Gminne Centrum Kultury w Lubochni gra dla Hani Terleckiej
2020-01-20
Ankieta na potrzeby Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
2020-01-20
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2
W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2020-01-17
OSP Glinnik grała dla WOŚP
11 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku pod patronatem Sztabu nr 921 WOŚP Tomaszów Maz. zorganizowała imprezę zamkniętą, na której grano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2020-01-17
Informacja USC
Urząd Stanu Cywilnego w Lubochni prosi wszystkie pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego o zgłaszanie niniejszego faktu do 21 lutego 2020 roku.
2020-01-09
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH W 2020 ROKU
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 28 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2020.
2020-01-02
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Lubochnia
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu: 797 876 260
2019-12-31
SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMINNEJ w dniu 31.12.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku wpłaty w kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane do godziny 13.00
2019-12-30
Wigilia dla samotnych i seniorów z Gminy Lubochnia
W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni jak co roku, zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni oraz członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Lubochni
2019-12-20
UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMMINNEJ
2019-12-20
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOCHNIA
2019-12-19
Samorządy też wymagają wpisu do Rejestru-BDO
Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125