Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2020-01-22
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2020-01-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia.
2020-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt gminy Lubochnia informuje rolników Gminy Lubochnia, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 3 lutego do 2 marca 2020
2020-01-22
Gminne Centrum Kultury w Lubochni gra dla Hani Terleckiej
2020-01-20
Ankieta na potrzeby Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
2020-01-20
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2
W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2020-01-17
OSP Glinnik grała dla WOŚP
11 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku pod patronatem Sztabu nr 921 WOŚP Tomaszów Maz. zorganizowała imprezę zamkniętą, na której grano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2020-01-17
Informacja USC
Urząd Stanu Cywilnego w Lubochni prosi wszystkie pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego o zgłaszanie niniejszego faktu do 21 lutego 2020 roku.
2020-01-09
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH W 2020 ROKU
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 28 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2020.
2020-01-02
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Lubochnia
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu: 797 876 260
2019-12-31
SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMINNEJ w dniu 31.12.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku wpłaty w kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane do godziny 13.00
2019-12-30
Wigilia dla samotnych i seniorów z Gminy Lubochnia
W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni jak co roku, zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni oraz członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Lubochni
2019-12-20
UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMMINNEJ
2019-12-20
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOCHNIA
2019-12-19
Samorządy też wymagają wpisu do Rejestru-BDO
Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2019-12-17
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2019-12-13
Praca w Klubie Senior +
2019-12-13
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+ w miejscowości Brenica 56 w Gminie Lubochnia
2019-12-13
Reumatyz - Zbadaj sie!
2019-12-05
Informacja GOPS
2019-11-28
„Bezpieczny Playroom” w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
2019-11-28
UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMMINNEJ
2019-11-27
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁU PM10
2019-11-27
„Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Lubochnia - etap II Składanie deklaracji uczestnictwa do dnia 06.12.2019r.
2019-11-21
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
2019-11-14
„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2019-11-14
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach FDS na lata 2019-2028.
2019-11-14
Zrealizuj swój pomysł - Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej
2019-11-13
„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2019-11-12
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
2019-11-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2019-11-08
Ogłoszenie o naborze wniosków
2019-11-08
Narodowe Święto Niepodległości
2019-11-05
Dołącz do akcji „100 litrów krwi na 100-lecie województwa łódzkiego”
2019-11-04
Ścieżka edukacyjna UCZYMY RATOWAĆ w Glinniku
2019-10-29
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych – suszarnia osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej
W dniu 29 lipca 2019 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków”.
2019-10-28
Zbiórka darów dla dzieci w Afryce.
2019-10-24
Early Warning Europe
ostatni moment na skorzystanie z darmowego wsparcia
2019-10-24
Komunikat o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 w woj. łódzkim
2019-10-24
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2019 roku
2019-10-22
Uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
2019-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
2019-10-10
Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”.
2019-10-08
WYKAZ OBOWIAZUJĄCYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
2019-10-08
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
2019-10-07
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
2019-10-02
Budowa Otwartych Strefy Aktywności w miejscowości Nowy Olszowiec i Kochanów
2019-09-24
Konferencja KGW
2019-09-24
Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019
2019-09-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 września 2019 r.
2019-09-16
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO W LUBOCHNI
2019-09-10
UWAGA! Zasady bezpieczeństwa biologicznego w strefach ochronnych ASF
2019-09-06
Wielki mecz LKS Lubochnia
2019-09-02
FIRMA POSZUKUJE GRUNTÓW DO DZIERŻAWY POD FARMY FOTOWOLTAICZNE!!!
2019-08-30
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni
2019-08-29
Warsztaty "Wolanow Food Festival"
2019-08-28
UWAGA!
BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI
2019-08-27
Granty LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy
2019-08-21
Kokurs plastyczny "Moniuszko oczami dziecka - portret artysty"
2019-08-21
Plenerowe kino na leżakach w Lubochni
2019-08-20
Warsztaty wokalne w GCK
2019-08-16
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zaprasza na Rajd Rowerowy
2019-08-08
Znak marki lokalnej Dolina Pilicy - nabór wniosków
2019-08-06
Wsparcie dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje
2019-08-02
Festiwal Produktu Lokalnego "SKARBY REGIONÓW"
2019-08-01
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych - suszarnia osadu
2019-07-31
TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA - 1 SIERPNIA 2019 R. GODZ. 17.00
2019-07-30
Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi
w związku z pismem Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DPP-P-5017-3-11/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).
2019-07-29
Informacja Wójta 29/07/2019
2019-07-26
Wesele u Pana Moniuszki w GCK w Lubochni
2019-07-25
Lubocheńska młodzież na festiwalu w Sorrento
W dniach 26.06.2019-1.07.2019 Formacja Rewiowa „Step by Step” oraz ZPiT „Mali Lubochnianie” odwiedzili słoneczną Italię promując Polskę, a przede wszystkim gminę Lubochnia podczas VI edycji festiwalu „TARANTELLA DEL VESUVIO”.
2019-07-24
OZE etap II - podpisanie umowy o dofinansowanie
2019-07-24
Wymiana źródeł ciepła - ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
2019-07-24
Wybory do IZB ROLNICZYCH - 28 lipca 2019 r.
2019-07-23
Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.
29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.
2019-07-15
Spotkanie informacyjne o programie Rodzina 500+
15 lipca 2019 r., o godzinie 9:30
2019-07-15
Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Kochanów
2019-07-15
Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec
2019-07-15
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola
2019-07-15
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Lubochnia
2019-07-09
Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza na spotkanie 17.07.2019 r
2019-07-03
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 3 lipca 2019 r.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 3 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Małcza „Różanecznik” z siedzibą w Małczu Nr 51, 97-217 Lubochnia na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019.
2019-07-02
Komunikat w sprawie zagrożenia suszą na poziomie gminy Lubochnia
2019-06-15
Gminne Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
8 czerwca na leśnym zbiorniku Lesisko Zarząd Koła nr 6 Nowy Glinnik oraz Gmina Lubochnia zorganizowali Gminne Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
2019-06-14
Komunikat Wójta Gminy Lubochnia z dnia 13 czerwca 2019 r.
2019-06-11
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
8 czerwiec 2019r. w Centralnym Ośrodku Sportu Spała odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
2019-06-11
Chór Gminnego Centrum Kultury w Krzyżanowie
2019-06-10
Zalecenia - ostrzeżenie II stopnia przed upałem
Szanowni Państwo, w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 ...
2019-06-06
Raport o stanie Gminy Lubochnia na dzień 31 grudnia 2018 roku
2019-06-06
Ostrzeżenie przed kampanią phishingową
Zespół CSIRT GOV ostrzega przed nową kampanią phishingową w sieci Internet zakrojoną na szeroką skalę. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane wiadomości email, podszywające się pod adres ...
2019-06-05
Pięknie, Aktywnie, Zdrowo – Rodzinnie
2019-05-29
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia - (etap II). Ocena merytoryczna.
2019-05-29
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
2019-05-27
Rajd Rowerowy z Tomaszowa do Inowłodza
2019-05-20
Wyniki oceny formalnej OZE (Etap II)


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125