Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2020-04-03
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2020-04-03
Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynnosci finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, ktore składają się na Tarczę Antykryzysową.
2020-04-02
Ingotmacja dotycząca ptasiej grypy
Został odwolanyi nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamknietych obiektach budowlanych
2020-04-01
Uwaga krwiodawcy - potrzebna krew!
2020-03-23
Aplikacja KWARANTANNA DOMOWA
Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
2020-03-20
Komunikat dotyczący pracy ŁODR
2020-03-20
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR
2020-03-18
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia na podstawie art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2020 r.poz.65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Małecz oznaczonej numerem działki 376/2 o pow. 0,07 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
2020-03-17
Zasady kwarantanny
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
2020-03-16
Komunikat KRUS
W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Maz. zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.
2020-03-16
Informacja dotycząca funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Udzielanie porad prawnych będzie możliwe wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.
2020-03-16
Informacja dla Mieszkańców w sprawie dodatkowych kursów MZK
2020-03-16
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz
Wszystkie osoby powracające zza granicy proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz.
2020-03-13
Informacja ZUS w związku z koronawirusem
2020-03-13
Zmiana rozkladu MZK
KOMUNIKACJA MIEJSKA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA DO ODWOŁANIA WEDŁUG ROZKŁADU NIEDZIELNEGO.
2020-03-13
Ograniczona praca USC do odwolania
Wszelkich informacji udzielą pracownicy drogą telefoniczną lub przez ePUAP. Kontakt z USC i ewidencją ludności: 44 710-35-10 wew. 48 lub 49.
2020-03-11
Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Lubochnia
Zajęcia w naszych szkołach i przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie
2020-03-11
Zasady postępowania w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS w POZ.
Do odwołania pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w POZ w Lubochni. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 44 710-31-90 .
2020-03-06
Prztarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Lubochnia oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Lubochnia
2020-03-06
Nowe połączenie Tomaszów Mazowiecki – Warszawa przez Gminę Lubochnia
Dołączamy do grona gmin współpracujących z Narodowym przewoźnikiem autobusowym z białym orłem na czerwonym tle. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. uruchamia na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warszawa połączenia przez Gminę Lubochnia.
2020-03-05
MIKROGRANTY LUBOCHNIA 2020
Ruszył konkurs na MIKROGRANTY LUBOCHNIA 2020. Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem grantu 10 marca 2020r. o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Lubochnia
2020-03-04
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2020-03-02
Koronawirus. Jak zapobiegać zakażeniu?
2020-02-28
UWAGA! Zmiana numeru konta
Od 29.02.2020r. zmianie ulegaja nr kont w Gminie Lubochnia
2020-02-27
Koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia
2020-02-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia: referent ds. obsługi informatycznej
2020-02-26
UWAGA! PTASIA GRYPA!
Na terenach miejscowości: MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA, zostaną umieszczone tablice z napisem „UWAGA, WYSOCE ZJADLIWA PTASIA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”
2020-02-26
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOCHNIA
W związku z zaistniałą sytuacją wprowadza się bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania. Za brak stosowania ww. zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne!
2020-02-26
DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2020-02-19
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje podstawowe wymagania dla posiadaczy stad świń położonych w strefie ochronnej względem choroby ASF.
2020-02-17
UWAGA! Skrócony czas pracy kasy gminnej w dn. 28.02.2020
2020-02-14
Nie pal śmieci! Segreguj!
Wobec coraz liczniej powtarzających się skarg od mieszkańców naszej Gminy, związanych z okresowym wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, spowodowanym tzw. niską emisją, uprzejmie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania w warunkach domowych odpadów komunalnych.
2020-02-14
Zmiana numeru rachunku bankowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę finansową budżetu Gminy Lubochnia zmianie uległy numery rachunków bankowych
2020-02-14
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lubochnia
Uwaga !!! - objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpoczynają się o godzinie 6:30 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę lub sołectwo, odpady nie zostaną odebrane.
2020-02-13
Informacja o likwidacji Banku Pekao S.A. Placówka w Lubochni
Od dnia 1 marca 2020 roku Bank Pekao S.A. nie bedzie świadczył już swoich usług na terenie Urzedu Gminy Lubochnia w dotychczasowej formule placówki
2020-02-07
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
2020-02-06
Konkursy Literackie 2020
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno” oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.
2020-01-27
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 27 stycznia 2020 roku
2020-01-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia.
2020-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt gminy Lubochnia informuje rolników Gminy Lubochnia, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 3 lutego do 2 marca 2020
2020-01-22
Gminne Centrum Kultury w Lubochni gra dla Hani Terleckiej
2020-01-20
Ankieta na potrzeby Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
2020-01-20
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2
W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2020-01-17
OSP Glinnik grała dla WOŚP
11 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku pod patronatem Sztabu nr 921 WOŚP Tomaszów Maz. zorganizowała imprezę zamkniętą, na której grano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2020-01-17
Informacja USC
Urząd Stanu Cywilnego w Lubochni prosi wszystkie pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego o zgłaszanie niniejszego faktu do 21 lutego 2020 roku.
2020-01-09
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-01-07
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH W 2020 ROKU
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 28 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2020.
2020-01-02
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Lubochnia
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu: 797 876 260
2019-12-31
SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMINNEJ w dniu 31.12.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku wpłaty w kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane do godziny 13.00
2019-12-30
Wigilia dla samotnych i seniorów z Gminy Lubochnia
W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni jak co roku, zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni oraz członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Lubochni
2019-12-20
UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMMINNEJ
2019-12-20
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOCHNIA
2019-12-19
Samorządy też wymagają wpisu do Rejestru-BDO
Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2019-12-13
Praca w Klubie Senior +
2019-12-13
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+ w miejscowości Brenica 56 w Gminie Lubochnia
2019-12-13
Reumatyz - Zbadaj sie!
2019-12-05
Informacja GOPS
2019-11-28
„Bezpieczny Playroom” w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
2019-11-28
UWAGA! SKRÓCONY CZAS PRACY KASY GMMINNEJ
2019-11-27
KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁU PM10
2019-11-27
„Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Lubochnia - etap II Składanie deklaracji uczestnictwa do dnia 06.12.2019r.
2019-11-21
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
2019-11-14
„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2019-11-14
Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach FDS na lata 2019-2028.
2019-11-14
Zrealizuj swój pomysł - Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej
2019-11-13
„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2019-11-12
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
2019-11-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2019-11-08
Ogłoszenie o naborze wniosków
2019-11-08
Narodowe Święto Niepodległości
2019-11-05
Dołącz do akcji „100 litrów krwi na 100-lecie województwa łódzkiego”
2019-11-04
Ścieżka edukacyjna UCZYMY RATOWAĆ w Glinniku
2019-10-29
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych – suszarnia osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej
W dniu 29 lipca 2019 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków”.
2019-10-28
Zbiórka darów dla dzieci w Afryce.
2019-10-24
Early Warning Europe
ostatni moment na skorzystanie z darmowego wsparcia
2019-10-24
Komunikat o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 w woj. łódzkim
2019-10-24
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2019 roku
2019-10-22
Uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
2019-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
2019-10-10
Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”.
2019-10-08
WYKAZ OBOWIAZUJĄCYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
2019-10-08
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
2019-10-07
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
2019-10-02
Budowa Otwartych Strefy Aktywności w miejscowości Nowy Olszowiec i Kochanów
2019-09-24
Konferencja KGW
2019-09-24
Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019
2019-09-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 września 2019 r.
2019-09-16
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO W LUBOCHNI
2019-09-10
UWAGA! Zasady bezpieczeństwa biologicznego w strefach ochronnych ASF
2019-09-06
Wielki mecz LKS Lubochnia
2019-09-02
FIRMA POSZUKUJE GRUNTÓW DO DZIERŻAWY POD FARMY FOTOWOLTAICZNE!!!
2019-08-30
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni
2019-08-29
Warsztaty "Wolanow Food Festival"
2019-08-28
UWAGA!
BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI
2019-08-27
Granty LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy
2019-08-21
Kokurs plastyczny "Moniuszko oczami dziecka - portret artysty"


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125