Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2019-02-12
Informacje o przerwach w dostawie energii
2019-02-08
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2019-02-07
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowy Olszowiec
2019-02-07
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowy Jasień
2019-02-04
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Marianka
2019-02-01
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle
W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2019-02-01
XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" – kolędy i pastorałki
W dniu 25 stycznia w Łódzkim Domu Kultury odbył się XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" – kolędy i pastorałki.
2019-02-01
Koncert Noworoczny
27 stycznia 2019 roku odbył się Koncert Noworoczny będący zwieńczeniem całorocznej działalności Gminnego Centrum Kultury w Lubochni, w którym uczestniczyło blisko 300 słuchaczy. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Lubochnia pan Piotr Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Bachura.
2019-01-31
Wybory sołtysa i członków rad sołeckich na terenie Gminy Lubochni
2019-01-30
Ogłoszenia o naborze wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019
2019-01-28
Transmisje obrad sesji Rady Gminy Lubochnia
2019-01-17
Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych
GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.„Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-01-16
Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury
w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-01-16
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania, pn:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni
2019-01-15
Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców gminy
W związku ze zobowiązaniem LGD Dolina Pilicy do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronach Państwa Gmin poniższego linku do ankiety skierowanej do Mieszkańców.
2019-01-14
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu pn.” Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia” realizowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków UE z EFRR.
2019-01-14
Budowa przedszkola w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.” Budowa przedszkola w Gminie Lubochnia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2019-01-10
Wigilia środowiskowa w Lubochni
Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny… Czas radości, refleksji, serdecznych spotkań.
2019-01-10
Spotkanie świąteczno-noworoczne
28 grudnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, na które Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia zaprosili samorządowców, druhów strażaków, społeczników z organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli instytucji publicznych.
2019-01-10
Patryk Stankowski - 1%
POMÓŻ PATRYKOWI ŻYĆ WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW Chłopiec jest 10-latkiem częściowo żyjącym w swoim świecie
2018-12-31
Zmiana w rozkładzie jazdy MZK - linia nr 35
2018-12-31
Mały ZUS dla małych firm
Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, będą mieli możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 8 stycznia.
2018-12-17
GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
2018-12-03
I sesja Rady Gminy Lubochnia kadencji 2018-2023
20 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubochnia odbyła się I Sesja Rady Gminy Lubochnia kadencji 2018-2023.
2018-11-20
100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada o godz. 12.00, odśpiewaniem Hymnu Polskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni rozpoczęto uroczystość 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2018-11-20
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
Podczas koncertu jubileuszowego z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego pt. „Gmina Lubochnia na starej fotografii”
2018-11-20
Koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
W dniu 11 listopada br. miał miejsce koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni.
2018-11-16
Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi oraz nowo wybranym Radnym Rady Gminy
W dniu 8 listopada br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubochnia odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi panu Piotrowi Majchrowskiemu oraz nowo wybranym Radnym Rady Gminy.
2018-11-10
Informacja o emisji spotu reklamowego w TVP 3 Łódź
2018-11-02
Wybory samorządowe 2018
Informacje, komunikaty i uchwały dotyczące wyborów samorządowych ogłoszonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018-11-02
Zmiana w rozkładzie jazdy MZK - linia nr 35
2018-10-31
Koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Wójt Gminy Lubochnia oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia mają zaszczyt zaprosić na koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w Sali Gminnego Centrum Kultury w Lubochni w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) o godz. 16.00
2018-10-31
Uroczystość 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w Lubochni w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela)
Wójt Gminy Lubochnia oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia mają zaszczyt zaprosić na uroczystość 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w Lubochni w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela)
2018-10-30
"Mali Lubochnianie" najlepsi w Rzeczycy !!!
Zespól Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie” został najwyżej oceniony przez komisję i tym samym zdobył zaszczytne I miejsce.
2018-10-30
Nowe miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w Henrykowie
Kolejne w gminie Lubochnia miejsce rekreacji i wypoczynku, tym razem w miejscowości Henryków.
2018-10-29
Bombkowe szaleństwo, czyli ...
coraz bliżej święta
2018-10-26
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy
2018-10-26
Nagroda dla „Lubochnian”
Dnia 16 października podczas uroczystej Gali reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca "Lubochnianie" wraz z Opiekunami odebrała z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego - pana Marka Mazura oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego - pana Artura Bagieńskiego Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
2018-10-26
Komunikator i aplikacja w gminie Lubochnia - już dostępna .
Zapraszamy do pobrania - szczegóły kliknij Zobacz więcej...
2018-10-25
Gmina Lubochnia realizuje projekt
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
2018-10-25
Świetlica Luboszewy - wizualizacja i podpisanie umowy
W dniu 10.10.2018r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Luboszewy.
2018-10-25
Kolejne rozpoczęte i planowane jeszcze w roku 2018
inwestycje w gminie Lubochnia związane z gospodarką wodno-ściekową dofinansowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2018-10-24
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
Sezonowe wyłączenie fontanny
2018-10-23
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w ...
2018-10-23
Jubileusz 10-lecia Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Lubochni
W dniu 12 października br. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubochni świętowało jubileusz 10-lecia istnienia.
2018-10-23
40 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II oraz Dzień Edukacji Narodowej w Lubochni
Dnia 14 października 2018 r. w gminie Lubochnia odbyły się uroczystości związane z 40 - leciem pontyfikatu Jana Pawła II oraz Dniem Edukacji Narodowej.
2018-10-22
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle
W dniu 27 czerwca 2018 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Tadeusza Józwika podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Dariusza Klimczaka i Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki p. Barbarę Woźniak ...
2018-10-22
Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Henryków.
Podpisanie umowy na roboty budowlane
2018-10-19
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małecz.
Podpisanie umowy na roboty budowlane
2018-10-19
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi danymi dotyczącymi zadłużenia Gminy Lubochnia informuję, że ...
2018-10-18
Uroczyste oddanie drogi w miejscowości Marianka
W dniu 22 września 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Marianka.
2018-10-18
Uroczystości związane z otwarciem Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu oraz jubileusz 50-lecia OSP Małecz.
6 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu oraz obchody 50-lecia OSP Małecz.
2018-10-18
Uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
W sobotę, 22 września 2018 roku w Lubochni odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
2018-10-17
Gmina Lubochnia na starej fotografii
Gmina Lubochnia, Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubochni oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publicznej w Lubochni zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym
2018-10-09
Spotkanie informacyjne programu „Czyste powietrze”
2018-10-08
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach RPO Województwa Łódzkiego
2018-09-17
Puchar Ziemi Lubocheńskiej rozstrzygnięty
15 września 2018 roku Zarząd Koła nr 6 Nowy Glinnik oraz Urząd Gminy Lubochnia zorganizowali spławikowe zawody wędkarskie o "Puchar Ziemi Lubocheńskiej". Sponsorem pucharów i nagród był Urząd Gminy w Lubochni a zawody swym patronatem objął Wójt Gminy Pan Tadeusz Józwik.
2018-09-05
Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2018-09-05
Ogłoszenie o naborze - Tworzenie lub rozwój inkubatorów
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2018-09-05
Ogłoszenie o naborze - Rozwijanie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2018-09-03
Spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Ziemi Lubocheńskiej
2018-08-30
Dożynki w Gminie Lubochnia
Dożynki w Gminie Lubochnia odbyły się 15 sierpnia. Była to uroczystość gminno-parafialna zorganizowana tradycyjnie w odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
2018-08-27
Step by step we Francji – promocja Gminy Lubochnia
W dniach od 30 maja do 04 czerwca 2018 roku Formacja Rewiowa "Step by step" działająca przy Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim gościła we Francji reprezentując Polskę, powiat tomaszowski oraz gminę Lubochnia na Dniach Europy w Aulany sous Bois, gdzie wyjechała na zaproszenie stowarzyszenia Cosmopolite Village.
2018-08-24
Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości
Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
2018-08-17
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania
Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej
2018-08-17
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania
Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą
2018-08-10
Dożynki Gminno-Parafialne 2018
2018-08-09
Zaproszenie na wystawę Rol-Szansa
2018-08-08
Zawiadomienie o skróconym czasie pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubochnia
Szanowni Państwo, poniżej zawiadamiam o skróconym czasie pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubochnia w dniu 9 sierpnia 2018r. oraz 10 sierpnia 2018r.
2018-08-08
Apel Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi o związku z dopalaczami
2018-08-06
10-lecie działalności Koła Diabetyków w Lubochni
2018-07-25
Kolejna wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Dariusza Klimczaka
i kolejne dofinansowanie dla Gminy Lubochnia
2018-07-25
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle).
2018-07-13
Rodzina Razem
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Koło Lubochnia otrzymało 51.180 zł dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego pt.: „Rodzina Razem”.
2018-07-05
90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinniku
30 czerwca uroczystość obchodów 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinniku rozpoczęto mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę poprowadzili kapelan powiatu tomaszowskiego ksiądz Zbigniew Kowalczyk oraz proboszcz parafii Spała ksiądz Dariusz Łosiak.
2018-07-04
Absolutorium dla Wójta Gminy Lubochnia
Na sesji w dniu 25 czerwca 2018 roku w porządku obrad dokonano rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018-07-04
Gminne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
W sobotę 2 czerwca Zarząd Koła nr 6 Nowy Glinnik zaprosił dzieciaczki z Gminy Lubochnia na Gminne Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
2018-06-30
Aktualne rozkłady linii nr 35
Od poniedziałku - 2 lipca 2018 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy komunikacji linia nr 35.
2018-06-29
VII edycja Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił VII edycję Konkursu „Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.
2018-06-29
Unowocześnienie bazy kultury poprzez doposażenie świetlicy w sołectwie Nowy Glinnik - Osiedle
W dniu 18.06.2018 r. Wójt Gminy Lubochnia p. Tadeusz Józwik wraz ze Skarbnik Gminy p. Moniką Kutą podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu ...
2018-06-25
Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubochnia w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r.
2018-06-21
Lubocheński Festiwal Masła 2018
W sobotę 9 czerwca podczas XI Lubocheńskiego Festiwalu Masła odbyła się ...
2018-06-20
Nadanie imienia Jana Szczepańskiego Kompleksowi Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnemu w Lubochni
Podczas XI Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni, Kompleks Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjny, na którym odbywał się festiwal otrzymał imię Jana Szczepańskiego, mistrza olimpijskiego z Monachium z 1972 roku, urodzonego we wsi Małecz.
2018-06-19
Pamięć o rodzinie Pająków ciągle żywa
W środę, 6 czerwca 2018 roku, na terenie Łąk Henrykowskich lub inaczej mówiąc uroczyska Cygan między Tomaszowem Mazowieckim a Spałą odbyła się uroczystość ku czci rodziny Pająków.
2018-06-19
Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
2018-05-25
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.
2018-05-25
Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w gminie Lubochnia
W dniu 22 maja Gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak
2018-05-25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
2018-05-18
III Spalski Konkurs Fotograficzny
Zapraszamy do udziału w III Spalskim Konkursie Fotograficznym
2018-05-11
Wędkarski dzień dziecka
Koło wędkarskie nr 6 Nowy Glinnik zaprasza wszystkie chętne dzieci na Gminne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
2018-05-10
Święto Konstytucji 3 Maja - 2018
W dniu 3 maja 2018 roku w Gminie Lubochnia odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W kościele o godz. 10:30 odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ks. Tomasza Bojanowskiego.
2018-05-04
3 Maja Święto Konstytucji
2018-04-27
Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G
Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku
2018-04-27
Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G
Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
2018-04-27
Ogłoszenie o naborze nr 2/2018
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
2018-04-27
Nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich
2018-04-27
Dotacja na wymianę pieca
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programu Priorytetowego pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II” Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania ...
2018-04-27
Podział Gminy Lubochnia na obwody wyborcze
Uchwała nr LXIV/331/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubochnia na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-04-25
4 maja 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubochnia
2018-04-25
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap II)
Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125