Gmina Lubochnia

Tomaszów Maz., 16.04.2019r.
CD6/14/2019

  

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w zwi±zku z pracami eksploatacyjnymi nast±pi± przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następuj±cych miejscowo¶ciach:

  

2019-04-25 08:00 - 17:00

 • Ogonowice 129-207

2019-04-25 08:00 - 11:00

 • D±browa ul. Cegielniana; ul. Południowa
 • Tomaszów Mazowiecki ul. D±browska 26, 30, 54, 60, 70, 93
 • Wiaderno 23, 30

2019-04-25 11:00 - 15:00

 • Tomaszów Mazowiecki ul. Grunwaldzka działka 69 pawilon handlowy

2019-04-26 08:00 - 11:00

 • W±wał ul. Wesoła; ul. Lipowa; ul. Tkacka

2019-04-26 09:00 - 13:00

 • Opoczno ul. Daleka; ul. Kwiatowa 25, 58; ul. Libiszewska 1-9, 12; ul. Staromiejska 51, 55

2019-04-26 11:00 - 15:00

 • W±wał ul. Długa

2019-04-26 13:00 - 17:00

 • Kamień

2019-04-29 08:00 - 11:00

 • Tomaszów Mazowiecki ul. Torowa 127

2019-04-29 09:00 - 13:00

 • Janów Karwicki

2019-04-29 11:00 - 15:00

 • Tomaszów Mazowiecki ul. Wilcza

2019-04-29 13:00 - 17:00

 • Kliny 56-77, 187, 310

2019-04-30 08:00 - 11:00

 • Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 23

2019-04-30 09:00 - 13:00

 • Grabków
 • Sworzyce

PGE Dystrybucja S.A. Oddział ŁódĽ informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nast±piło formalne poł±czenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału ŁódĽ-Miasto i Oddziału ŁódĽ-Teren – w jedn± jednostkę organizacyjn±: Oddział ŁódĽ.

Siedziba Oddziału ŁódĽ pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 ŁódĽ, ul. Tuwima 58.


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125