Gmina Lubochnia

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Szanowni Państwo, przedstawiamy

OSTRZEŻENIE Nr 5

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 04.02.2018 do godz. 07:00 dnia 05.02.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 13:04 dnia 04.02.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lodzkie od 19:00/04.02 do 07:00/05.02.2018 temp.min. od -5 st. do -3 st., przy gruncie do -6 st., slisko

 Z poważaniem

Jerzy Chomczyński
Starszy inspektor wojewódzki

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Zarządzania Kryzysowego WBiZK
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
tel. 426641410; 426641409;
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1. 
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 5 wydanego o godz. 13:04 dnia 04-02-2018

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: woj. łódzkie
Sytuacja meteorologiczna: Aktualnie temperatura spadła poniżej 0°C (Łódź -0,9°C, przy gruncie -1,1°C; Sulejów -0,8°C, przy gruncie -0,9°C; Silniczka -0,5°C, przy gruncie -0,6°C) i rozpoczął się proces zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura w dalszym ciągu będzie spadać i nad ranem osiągnie wartości prognozowane w Ostrzeżeniu.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Data i godzina wydania komunikatu: 04.02.2018 godz. 19:43

Z poważaniem

Andrzej Piech
Dyżurny operacyjny

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Zarządzania Kryzysowego WBiZK
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
tel. 426641409, 426641410;
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125