Gmina Lubochnia

GMINA LUBOCHNIA ZAKO哸ZYx REALIZACJ PROJEKTU PN.

„Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze 鈔odków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020

Z dniem 31 grudnia 2018 r. Gmina Lubochnia zako鎍zy豉 realizacj projektu nr WND.RPLD.06.02.01-10-0070/16 pn. „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrewitalizowano centrum Lubochni poprzez zagospodarowanie terenu parku, wybudowanie wiaty na cele turystyczne wraz z zagospodarowaniem przyleg貫go terenu oraz ci庵u pieszego, jak równie utworzono Centrum Tradycji Kulinarnych w Ma販zu poprzez przebudow i rozbudow oraz wyposa瞠nie w niezb璠ny sprz皻 istniej帷ego w tej miejscowo軼i Domu Ludowego. Ca趾owita warto嗆 projektu wynios豉 9.033.462,00 z brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 5.093.469,35 z. W szczególno軼i w ramach projektu:

  • Wykonano roboty budowlane na 陰czna kwot 7.892.713,29 z brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 4.581.741,02 z,
  • Zakupiono 鈔odki trwa貫 obejmuj帷e m.in. sprz皻 sportowy, sprz皻 i wyposa瞠nie kuchni oraz Izby Pami璚i w Ma販zu oraz elementy ma貫j architektury, tj. fontanna, 豉wki, kosze na 鄉ieci, stojaki na rowery rozmieszczone na terenie parku oraz w centrum Lubochni na 陰czn kwot brutto 836.466,23 z, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 385.976,84 z,
  • Zrealizowano zarz康zanie projektem obejmuj帷e swym zakresem prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi oraz wykonanie tablic pami徠kowych, kampani marketingow obejmuj帷 swym zakresem m.in. udzia w targach Tour Salon w Poznaniu, wykonanie ulotek, folderów, map turystyczno-promocyjnych, bilbordów, aplikacji turystycznej i komunikatora z mieszka鎍ami, jak równie utworzenie otwartego punktu dost瘼u, umo磧iwiaj帷ego po陰czenie internetowe sieci bezprzewodowej Wi-Fi „Hot Spot” w Lubochni na 陰czna kwot brutto 304.282,48 z, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 125.751,49 z. 

Realizacja projektu wp造n窸a na popraw atrakcyjno軼i turystycznej gminy, poprzez zwi瘯szone wykorzystanie jej walorów przyrodniczych i kulturowych oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym turystyki wiejskiej, kulinarnej i aktywnej. Cel ten zosta osi庵ni皻y poprzez adaptacj Domu Ludowego w Ma販zu do pe軟ienia funkcji Centrum Tradycji Kulinarnych oraz Izby Pami璚i o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, budow obiektów turystycznych oraz zagospodarowanie przestrzeni w Lubochni wraz z ma陰 architektur, zastosowanie nowoczesnych narz璠zi marketingowych, w tym m.in. mobilnej aplikacji turystycznej, geocachingu, mapy turystyczno-promocyjnej oraz zakup sprz皻u turystycznego. Ze zrealizowanego projektu mog korzysta mieszka鎍y Gminy Lubochnia, powiatu tomaszowskiego, województwa ódzkiego oraz tury軼i z innych regionów.

Centrum 1Wiata 1Wiata 5
Centrum 4Wiata 3Centrum 5
Centrum 6Wiata 4Wiata 6
Ma貫cz 1Ma貫cz 3Ma貫cz 9
Park 5Park 6Park 7
Park 8Park 9Park 11
Park 12Park 2Park 17
Park 14Park 10Park 10


DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125