Gmina Lubochnia

„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja ma造ch gospodarstw” do 30 czerwca

O miesi帷, do 30 czerwca 2020 r., zosta wyd逝穎ny termin sk豉dania wniosków na „Modernizacj gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzacj ma造ch gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków og這szony by do 29 maja.

– Wychodz帷 naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przed逝穎ne zosta造 terminy sk豉dania wniosków na dzia豉nia „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja ma造ch gospodarstw” – poinformowa Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.

Rolnicy, którzy chc ubiega si o 鈔odki w ramach tych dwóch popularnych naborów maj czas
na z這瞠nie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to dzia豉nie skierowane do rolników posiadaj帷ych gospodarstwa o wielko軼i ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie mo瞠 ubiega si wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielko嗆 ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa mo瞠 by mniejsza ni 13 tys. euro, przy czym suma wielko軼i ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosi co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielko嗆 ekonomiczna gospodarstwa ka盥ego ze wspólnie wnioskuj帷ych rolników osi庵a warto嗆 co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma form dofinansowania poniesionych na realizacj inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega si m這dy rolnik, lub gdy wniosek sk豉da wspólnie kilku rolników poziom wsparcia mo瞠 by wy窺zy i wynie嗆 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. z, przy czym dla inwestycji niezwi您anych bezpo鈔ednio z budow czy modernizacj budynków inwentarskich, w tym ich wyposa瞠niem lub budow, lub modernizacj magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierz璚a, rolnik mo瞠 otrzyma do 200 tys. z.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe mo瞠 stara si rolnik posiadaj帷y gospodarstwo obejmuj帷e co najmniej 1 ha u篡tków rolnych lub nieruchomo嗆 s逝膨c do prowadzenia produkcji
w zakresie dziaów specjalnych produkcji rolnej. Wielko嗆 ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie mo瞠 przekracza 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój ma造ch gospodarstw to 60 tys. z bezzwrotnej premii wyp豉canej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. z) po spe軟ieniu warunków okre郵onych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. z) po prawid這wej realizacji biznesplanu.

Dotacj mo積a przeznaczy wy陰cznie na dzia豉lno嗆 rolnicz lub przygotowanie do sprzeda篡 produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii nale篡 wyda na inwestycje w 鈔odki trwa貫.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy nale篡 dostarcza do oddziaów regionalnych ARiMR. Mo積a je z這篡 w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn skrzynk podawcz, za po鈔ednictwem platformy ePUAP lub przesy趾 rejestrowan nadan w placówce Poczt Polskiej. Dokumenty mo積a równie dostarczy do specjalnych wrzutni, które ustawione s w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizacj w obszarze D” wnioskowa這 554 rolników, a dla poddzia豉nia „Restrukturyzacja ma造ch gospodarstw” wp造n窸o blisko 1000 wniosków.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125