Gmina Lubochnia

„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

 

      W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 3.244.612,42 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 1.990.190,00 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

      W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:

- remont istniejącej konstrukcji nawierzchni w miejscach przełomów i wysadzin,

- poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m,

- warstwę wyrównawczą z AC16W w ilości średnio 125 kg/m2 oraz warstwę ścieralną z AC11S
o grubości 5 cm,

- obustronne pobocza o szerokości 0,80 m,

- odtworzenie istniejących rowów,

- oznakowanie poziome i pionowe.

 

Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi umieszczonymi na początku oraz na końcu przebudowanej drogi gminnej, których Wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego. Łączna kwota brutto wykonanych tablic wyniosła 1.353,00 zł, w tym dofinansowanie z FDS 1.082,00 zł.

 

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

 Zdjęcie 1 NJZdjęcie 4 NJZdjęcie 5 NJZdjęcie 7 NJ


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125