Gmina Lubochnia

WÓJT GMINY LUBOCHNIA

informuje, że od dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) nastąpi wznowienie funkcjonowania Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubochni Dworskiej – ul. Za Wodą 1A.

 

 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą przyjmowane odpady komunalne, zebrane i dostarczone w sposób selektywny.

W/w punkt będzie czynny w dniach:

Poniedziałek – w godz. 7.30 - 15.30,

Środa - w godz. 7.30 - 15.30,

Piątek - w godz. 7.30 - 15.30,

Sobota - w godz. 8.00 - 12.00.

 1. Do PSZOK mieszkańcy gminy Lubochnia mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne w szczególności:
 •  odpady wielkogabarytowe do 100,00 kg rocznie;
 •  odpady zielone do 20 kg rocznie;
 •  zużyte opony do 4 szt. rocznie;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie, stanowiące odpady komunalne do                       1 Mg/gospodarstwo/rok.

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika PSZOK, który sprawdza ilość i rodzaj odpadów, ich pochodzenie, skład i wskazuje miejsce ich rozładunku.

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadziliśmy następujące zasady:

 

 1. Punkt przyjęcia odpadów znajduje się na zewnątrz, przed budynkiem. Na terenie PSZOKu może znajdować się max. jeden pojazd. Pozostałe pojazdy proszone są o pozostanie przed bramą wjazdową, umożliwiając ruch wahadłowy wg. zasady jeden wyjeżdżający pojazd -jeden wjeżdżający pojazd.
 2. Odpady przywiezione do PSZOK muszą być posegregowane tj. odpad wielkogabarytowy (m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy i inne meble np. ogrodowe, deski do prasowania, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki), odpad zielony (m.in. trawa, liście, spady, gałęzie max. dł. 1,5m). Nie ma możliwości segregacji odpadów na terenie PSZOK. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek odmówić przyjęcia zmieszanych odpadów nadających się do sortowania.
 3. Do PSZOK jednym autem mogą przyjechać maksymalnie 2 osoby.
 4. Obowiązuje zakaz wstępu osobom poniżej 18 roku życia.
 5. Każdy przebywający na terenie PSZOK ma obowiązek posiadać założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125