Gmina Lubochnia

centrum opus belka

11 MARCA 2019 ROKU STARTUJE KONKURS LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW.
MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH GMINA LUBOCHNIA  2019 .

 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych Gmina Lubochnia  2019 grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy Lubochnia  oraz lokalne młode organizacje pozarz±dowe mog± starć się o ¶rodki na wsparcie swoich przedsięwzięć w wysoko¶ci od 2000 zł do 3000 zł (na inicjatywy) oraz do 5000 zł
(na rozwój młodej organizacji)
 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Lubochnia, na rzecz gminy i jej mieszkańców lub działania dotycz±ce rozwoju młodych organizacji pozarz±dowych z terenu Gminy Lubochnia.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mog± wzi±ć grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy Lubochnia oraz młode organizacje pozarz±dowe (zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25000 zł ).

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 23.04.2019 do 15.11.2019r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski wstępne do opisu pomysłu na inicjatywę należy wypełnić wył±cznie w generatorze ofert. Po ich wstępnej ocenie  wnioskodawcy zostan± zaproszeni na rozmowę, podczas której opowiedz± o szczegółach planowanych działań i ich finansowaniu. Komisja wyłoni najciekawsze propozycje. Szczegółowe  informacje o konkursie znajd± Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UG Lubochnia  i stronie opus.org.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11.03.2019 do 25.03.2019

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mog± liczyć na pomoc doradców operatora programu Centrum OPUS

kontakt: opus@opus.org.pl; areszka@opus.org.pl; tel: 531 544 508

logo fio

Projekt dofinansowany ze ¶rodków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018
oraz ze ¶rodków Gminy Lubochnia 

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125