Gmina Lubochnia

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubochnia

Na sesji w dniu 14 czerwca 2017 roku w porządku obrad dokonano rozpatrzenia  projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Rada Gminy po zapoznaniu się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubochnia oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która była pozytywna, po raz kolejny udzieliła jednogłośnie absolutorium panu Tadeuszowi Józwikowi Wójtowi Gminy Lubochnia. Po udzieleniu absolutorium pan Tadeusz Skoneczny Przewodniczący Rady Gminy podziękował  Wójtowi Gminy za owocną pracę i życzył dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy. Wszyscy uczestnicy sesji nagrodzili włodarza gromkimi brawami. Należy zauważyć, że już po raz siódmy obecny Wójt Gminy otrzymuje jednogłośnie absolutorium za realizację budżetu Gminy.

Absolutorium - 14.06.2017 r.

IMG 0615IMG 0625IMG 0633IMG 0640IMG 0649
IMG 0635IMG 0671IMG 0676IMG 0683IMG 0699


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125