Gmina Lubochnia

Akcja Szybki PIT za 2015 r.

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem cał± Polskę. Rozpocznie się 18 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

szybki - pit

„W ramach kampanii Szybki PIT przygotowali¶my dla podatników wiele narzędzi, które pomog± im w wypełnieniu tego obowi±zku. Będ± to między innymi, tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury telefoniczne naszych ekspertów. Akcja będzie też obecna na Facebooku. Wzorem ubiegłego roku przygotowali¶my również specjaln± aplikację, dzięki której podatnicy będ± mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na które otrzymaj± fachow± odpowiedĽ" – wylicza minister finansów Paweł Szałamacha.

Szybki PIT w swojej nazwie nawi±zuje do faktu, że składaj±c PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocze¶nie oszczędza czas i pieni±dze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi  ułatwiaj±cych rozliczenia:

  • 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;
  • 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostan± zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będ± pomagać podatnikom przy składaniu PIT-ów;
  • w urzędach będ± dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiaj±ce wysłanie deklaracji drog± internetow±;
  • w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będ± odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedz± na pytania podatników – ich terminy będę podawane na bież±co;
  • w ostatnich dniach kwietnia (28, 29), gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będ± pracować dłużej;
  • na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promuj± wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl. Zawiera ona aktualno¶ci, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Na stronie będzie też dostępna aplikacja pytaniowa Szybki PIT. W ubiegłym roku strona miała  ponad 1 milion odsłon.

Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajd± m.in. aktualne formularze czy skorzystaj± z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.

Akcja Szybki PIT będzie też obecna na Facebooku https://www.facebook.com/Szybki.PIT.

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

 

¬ródło: Izba Skarbowa w Łodzi


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125