Gmina Lubochnia

belka pilica prpo leader kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Szkolenia
i Aktywizacja”, zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia dotyczące "Animacji działań kulturalnych".

 

Terminy i miejsce realizacji szkoleń:

 • 21-22.04.2017
  Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
  ul. Hubala 2B
  26-341 Mniszków
 • 19-20.05.2017
  Fundacja Proem Zako
  Zakościele 80
  97-215 Inowłódz

Cel komunikacji: Wsparcie potencjalnych beneficjentów w zakresie doskonalenia umiejętności przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji projektów oraz pomoc przy realizowaniu ich.


Cel szkolenia:
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie rozpoznawania
i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego oraz technik i metod pracy animatora.


Dla kogo: Szkolenia jest adresowane do mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy będących liderami animacji społeczno-kulturalnej w tym m.in.: przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników zajęć w obiektach publicznych oraz pasjonatów animacji, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat roli nowoczesnego animatora kultury w lokalnej społeczności.

Ze względów formalnych, w przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o pisemne zgłoszenia na dołączonym do niniejszego pisma formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2017r. na adres dolinapilicy@onet.eu, bądź złożenie bezpośrednio w biurze LGD: św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Programy szkoleń oraz formularze dostępne są na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125