Gmina Lubochnia

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

 

Mając na uwadze wiele Waszych telefonów i pytań, zdajemy sobie sprawę, że czekacie na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków. Mamy nadzieję, że odbędą się one w I połowie 2021 r.

 

Pragniemy poinformować, iż Zarząd LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy dokłada wszelkich starań,  aby nabory odbyły się jak najszybciej. W marcu 2020 r. złożyliśmy aktualizację LSR, w odpowiedzi na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki w wysokości 1 300 000 zł –  bonus za sprawne wrażanie LSR. Zgodnie z uchwałą zarządu LGD z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji LSR, w/w środki zostały przeznaczone na nabory

dot. podejmowania działalności gospodarczej (13 premii po 100 000 zł).

 

W dniu 22 maja 2020 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w którym zostaliśmy poproszeni o dokonanie ponownej weryfikacji aktualności zapisów LSR, w tym celów na jakie chcemy przeznaczyć dodatkowe środki, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze.

 

W związku z powyższym prosimy Państwa (potencjalnych beneficjentów) o udział w krótkim badaniu ankietowym, które pozwoli nam zweryfikować Wasze potrzeby/branże/rodzaje działalności gospodarczej, które chcielibyście uruchomić w dobie epidemii COVID-19, tak abyśmy mogli dokonać rzetelnej diagnozy potrzeb naszej społeczności lokalnej.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (aktualizacja z dnia 26 marca  2020 r.) znajduje się na stronie http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=325

 

Badanie ankietowe będzie prowadzone w okresie: 8 – 16 czerwca 2020 r.

 

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety: ok. 2 min.

 

ANKIETA

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f7af137b&&b=858e26aa9&&c=c643ffd3

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety oraz Państwa zaangażowanie w diagnozę potrzeb społeczności lokalnej na obszarze Stowarzyszenia Dolina Pilicy

 

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125