Gmina Lubochnia

APEL DO MIESZKAŃCÓW

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Łódzkiego Rozporządzenia nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020r.w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się mieszkańcom Gminy Lubochnia:

  1. Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  2. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa w którym utrzymywany jest drób lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami, wyjściami, wjazdami  i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
  3. Niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie;
  4. Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach; ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

 

Na terenach miejscowości: MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA, zostaną umieszczone tablice z napisem „UWAGA, WYSOCE ZJADLIWA PTASIA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”

 

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadza się bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania.

Za brak stosowania ww. zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne!

 

Hodowco!

Pamiętaj o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu:

 

  1. Lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
  2. Powiatowy Lekarz Weterynarii tel.  44 723 62 37;  44 723 66 11
  3. Wójt Gminy Lubochnia  tel. 607 038 242
  4. Pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego  tel. 502 002 128

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125