Gmina Lubochnia

UWAGA!

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, od nowego roku szkolnego 2019/2020 uruchomiona zostanie długo oczekiwana stołówka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni.

Stołówka szkolna będzie czynna dla wychowanków przedszkola od dnia 2 września 2019 r., a dla pozostałych uczniów od 9 września.

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni, który dostępny jest na stronie internetowej Zespołu, na stronie Gminy Lubochnia oraz facebooku Gminy Lubochnia.

Stołówka szkolna będzie zapewniać posiłki w formie dwudaniowego obiadu, a dla wychowanków przedszkola posiłek w formie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Wysokości opłat za posiłki:

  1. Śniadanie — 1,5 zł;
  2. Podwieczorek — 1,5 zł;
  3. Obiad dwudaniowy — 5,00 zł:
    • Zupa— 1,5 zł;
    • Drugie danie — 3,5 zł.

Rodzice, opiekunowie uczniów, którzy chcą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącu wrześniu br. proszeni są o wykupienie abonamentu obiadowego dla swojego dziecka w terminie do 6 września 2019 r.

Zakupu abonamentu obiadowego na kolejne miesiące należy dokonać w terminach wskazanych w regulaminie stołówki.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125