Gmina Lubochnia

fio opus ropwl lp grant

Będzie się działo w Emilianowie i Nowym Olszowcu

Od kilku lat funkcjonuje w województwie łódzkim program dotowania organizacji non - profit pod nazwą Grant na lepszy start. Jest to zadanie realizowane wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Przedmiotem zawartej umowy jest wsparcie projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności:
a) zwiększenie roli inicjatyw oddolnych;
b) animowanie działań samopomocowych oraz
c) wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa.

W tym przypadku dofinansowano realizację projektu p.t. "Lokalnie, wspólnie, folkowo – odbudowa więzi obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Nowego Olszowca i Emilianowa."

O dofinansowanie wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki skupiające wokół siebie społeczność wsi Nowy Olszowiec i Emilianów.
W projekcie mogą brać udział tylko mieszkańcy Emilianowa i Nowego Olszowca.
Zamierzeniem projektu jest odbudowa więzi lokalnej i kulturowej mieszkańców tych dwóch sąsiadujących ze sobą wsi. Projekt został tak zaplanowany, aby jego realizacja sprzyjała reaktywacji więzi sąsiedzkich. Chętni mieszkańcy wspólnie spędzą czas na warsztatach promujących doskonalenie tradycji tańców ludowych oraz pieśni ludowych. Grupa mieszkańców przygotuje pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców widowisko promujące kulturę ludową regionu łowickiego. Lokalna społeczność będzie miała także sposobność do wymiany poglądów międzypokoleniowych za pośrednictwem udziału w spotkaniach najstarszych mieszkańców wsi. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany piknik sąsiedzki, w którym będą miały okazję wziąć udział całe rodziny. Szczegółowe informacje już niebawem będą udostępnione: na facebooku KGW Stokrotki oraz na plakatach, przez sołtysów i na stronie internetowej gminy. KGW Stokrotki zaprasza mieszkańców Emilianowa i Nowego Olszowca do wspólnego udziału w projekcie. Razem możemy wiele zdziałać dla naszych miejscowości i wspólnie wypromować produkt lokalny, jakim jest bogata tradycja i kultura regionu. 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125