Gmina Lubochnia

lodzkie budzi emocjeBudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle

W dniu 27 czerwca 2018 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Tadeusza Józwika podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Dariusza Klimczaka i Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki p. Barbarę Woźniak umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle pn.: „Budowa siłowni plenerowej oraz boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej”.

W ramach inwestycji przewidziane jest:

- wykonanie na wyremontowanej nawierzchni asfaltobetonowej boiska do siatkówki;

- wykonanie utwardzenia z „Białej Marianny” terenu przeznaczonego pod urządzenia siłowni plenerowej, w skład której wejdą: dwustanowiskowy – wyciskanie/motyl w rewersie, dwustanowiskowy – twister/wahadło, jednostanowiskowy – orbitrek, jednostanowiskowy  - piechur, dwustanowiskowy – drabinka/podciąg nóg oraz zestaw do kalisteniki;

- wykonanie od strony płn.-zach. ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na podmurówce z prefabrykowanych paneli betonowych o wysokości 1,50 m.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do bazy rekreacyjno-sportowej, wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

Termin realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji przewidziany jest w okresie III – IV kwartału br.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 80.000,00 zł.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

rodo ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125