Gmina Lubochnia

11 marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.                      

Z okazji tego święta organizowane są spotkania, składane są życzenia dla lokalnych sołtysów i radnych rad sołeckich.

Jedno z takich spotkań odbyło się w ubiegłą niedzielę w Łodzi. W tym dniu Sołtysi Gminy Lubochnia na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego wzięli udział w obchodach  Wojewódzkiego Dnia  Sołtysa. Uroczystość odbyła się z Teatrze Wielkim. Pod jednym dachem gościło ponad 1200 sołtysów z regionu łódzkiego. Podczas wydarzenia zostały wręczone przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza „Odznaki Sołtysa”, które są wyróżnieniem dla osób pełniących tę funkcję społeczną.

W imieniu Sołtysów Gminy Lubochnia odznaki z rąk Marszałka odebrał najstarszy wiekiem sołtys Pan Wincenty Madzio.

W uroczystości w Teatrze Wielkim w Łodzi wzięli także udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz pozostali przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego: wicemarszałek Dariusz Klimczak, wicemarszałek Artur Bagieński oraz członek zarządu Jolanta Zięba-Gzik.

Wraz z Sołtysami naszej Gminy w Wojewódzkich obchodach Dnia Sołtysa  udział wzięły również Skarbik Gminy – Pani Monika Kuta i Sekretarz Gminy – Pani Maria Jolanta Ochota. 

Z okazji Dnia Sołtysa podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Lubochnia w  dniu 12 marca br. Wójt Gminy - Pan Tadeusz Józwik i Przewodniczący Rady Gminy  Pan Tadeusz Skoneczny, złożyli wszystkim Sołtysom serdeczne życzenia wytrwałości w codziennej służbie,  satysfakcji ze sprawowana funkcja Gospodarza Wsi i społecznego uznania oraz sukcesów w prowadzeniu działalności sołeckiej. Powitali w szeregach Sołtysów nowo wybranego Sołtysa sołectwa Nowy Glinnik-Osiedle Pana Macieja Mrozowicza oraz podziękowali wszystkim za wzorową współpracę, zaangażowanie i liczne inicjatywy w realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Pan Wójt i Pan Przewodniczący złożyli również życzenia wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet.

Dzień Sołtysa 11 marca 2018 - galeria

IMG 3038IMG 3039IMG 3041IMG 3042
IMG 3043IMG 3044IMG 3045IMG 3046
IMG 3047IMG 3048IMG 3050IMG 3051
IMG 3052IMG 3054IMG 3055IMG 3056
IMG 3057IMG 3059IMG 3061IMG 3062
IMG 3063IMG 3066IMG 3067IMG 3068
IMG 3072Lobo1lubo2lubo3
lubo4lubo5lubo6lubo7

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125