Gmina Lubochnia

Fundacja Orange zaprasza

do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września! Wypełnijcie wniosek

Wniosek składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa).
W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami.
Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją.
Aby poprawnie złożyć wniosek, wszystkie obowiązkowe pola formularza muszą być prawidłowo wypełnione. Za elementy nieobowiązkowe przyznajemy dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na założenie Pracowni Orange w Waszej miejscowości.
Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na www.pracownieorange.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125