Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”.

        W dniu 22 lutego 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniej±cego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej oraz wyposażenie obiektów”. Całkowita warto¶ć inwestycji wynosi 1 399 740,00 zł brutto, w tym roboty budowlane 1 318 560,00 zł brutto oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 81 180,00 zł brutto.  Wykonawc± jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o. z Radomia. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku. 

       W ramach umowy wykonane zostan± roboty budowlane obejmuj±ce w szczególno¶ci:
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- roboty w zakresie instalacji c.o. wraz z kotłowni± gazow±,
- budowę wiaty rowerowej wraz z o¶miostanowiskowym stojakiem,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz ze zjazdem,
- montaż małej architektury i nasadzenia zieleni.


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125