Gmina Lubochnia

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty

Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki)

Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek

 

PAPIER - worek niebieski

Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe

Nie wrzucać: opakowań po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych

 

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty

Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i metali kolorowych

Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po nawozach

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE – worek brązowy

Resztki jedzenia, chwasty, liście, skoszoną trawę, korę drzew, trociny, rozdrobnione gałęzie

Nie wrzucać: roślin porażonych chorobami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybami, odchodów zwierzęcych

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik

Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika,  zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych

Nie wrzucać: odpadów remontowo-budowlanych, papy, leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych

 

Termin i forma płatności

 

rata VII płatna do 10 sierpnia 2020 r.                rata X płatna do 10 listopada 2020 r.,

rata VIII płatna do 10 września 2020 r.,             rata XI płatna do 10  grudnia  2020 r.,

rata IX płatna do 12 października 2020 r.,         rata XII płatna do 10 stycznia 2021 r.

 

Opłatę za zagospodarowanie odpadów uiszcza się na rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego to: Gmina Lubochnia nr 72 8985 0004 0010 0143 7878 0039
Powiatowy Bank Spółdzielczy

Ponadto informujemy, że w ramach opłaty za odpady:

 

1)  odbędzie się 2 razy w roku mobilna zbiórka  odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych
i zużytych opon w wyznaczonym terminie,

2)  istnieje możliwość oddania do  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na terenie Oczyszczalni Ścieków Lubochnia Dworska, ul. Za Wodą, czynny pn, śr, pt w godz. 7.30-15.30 oraz sobotę
w godz. 8.00 – 12.00) wymienionych niżej odpadów:

papier; szkło; tworzywa sztuczne; metale; opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone do 20 kg rocznie; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe (do 200 kg rocznie); zużyte opony (do 4 szt. rocznie); odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 1Mg/gosp.domowe/rok.

3)  istnieje możliwość przekazania: przeterminowane leki w aptece w Lubochni, ul. Łódzka 2, 97-217 Lubochnia, zużyte baterie w punktach odbioru baterii, tzn. PSP w Glinniku, Glinnik 48a, ZSP w Lubochni, ul. Łódzka 19, Publiczne Gimnazjum w Lubochni, ul. Łódzka 19,, Urząd Gminy w Lubochni, ul. Tomaszowska 9

 

ZBIÓRKA WYŻEJ WYMIENIONYCH ODPADÓW NIE OBEJMUJE

ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125