Gmina Lubochnia

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia”, nową firmą odbierającą odpady komunalne od 01 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. będzie firma EKOM Maciejczyk Spółka Jawna.

Mając na uwadze powyższe, firma EKOM do 30 czerwca 2016r. jest zobowiązana dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości worki na selektywną zbiórkę odpadów, harmonogram odbioru odpadów oraz 1 pojemnik 120 l na zmieszane odpady komunalne. Jeżeli jest potrzebny jeszcze drugi pojemnik 120 l na zmieszane odpady komunalne, to proszę zgłaszać bezpośrednio dostarczającemu pojemniki o takiej potrzebie.

Firma EKOM od 14.06.2016r. rozpocznie rozstawianie pojemników i dostarczanie worków do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia począwszy od rejonu I, następnie rejon II, III i IV.

Firma SITA, która w miesiącu czerwcu 2016r. ostatni raz odbiera odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubochnia, będzie zabierała pojemniki po ostatnim odbiorze odpadów czyli:

- w miejscowościach z rejonu I: Lubochnia, Lubochnia Dworska, Brenica, Czółna, Kierz, Rzekietka odbiór odpadów zmieszanych i pojemników nastąpi dnia 15.06.2016r.

- w miejscowościach z rejonu II: Albertów, Emilianów, Henryków, Jasień, Nowy Jasień, Kochanów, Nowy Olszowiec, Olszowiec, Szczurek odbiór odpadów zmieszanych i pojemników nastąpi dnia 22.06.2016r.

- w miejscowościach z rejonu III: Dąbrowa, Glinnik, Luboszewy, Marianka, Nowy Glinnik (wieś) odbiór odpadów zmieszanych i pojemników nastąpi dnia 29.06.2016r.

W miejscowościach z rejonu IV: Jakubów, Lubochnia Górki, Tarnowska Wola, Dębniak, Lubochenek, Małecz, Kruszewiec, w których odbiór odpadów był zrealizowany w dniach 07-08.06.2016r., odbiór pojemników i odpadów zgromadzonych w pojemnikach od firmy SITA nastąpi dodatkowo dnia 30 czerwca 2016r. (czwartek). Dlatego prosimy mieszkańców miejscowości rejonu IV, aby wystawili kosze dnia 30.06.2016r.

Od chwili otrzymania pojemników i worków od firmy EKOM, prosimy gromadzić odpady w pojemnikach i workach dostarczonych przez nową firmę.

Harmonogramy odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych
oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubochnia
w okresie 01.07.2016 - 30.06.2017r.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125