Gmina Lubochnia

INFORMACJA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że można ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój nr 3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom od I klasy Szkoły Podstawowej, zamieszkującym na terenie Gminy Lubochnia. Wnioskodawcą ubiegającym się o w/w pomoc może być rodzic i opiekun prawny ucznia oraz pełnoletni uczeń.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł.

Powyższe wnioski należy złożyć w terminie do 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój nr 3.

Jednak ze względu na krótki termin złożenia wniosku o dofinansowanie tegoż zadania prosimy o pobranie w/w wniosków do dnia 02 września 2019r. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że w związku z funkcjonowaniem od dnia 02 września 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni stołówki szkolnej, można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój Nr 5 składać wnioski o pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole /pełen obiad/.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego wynoszącego 950,40 zł.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125