Gmina Lubochnia

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM DLA POSIADACZY STAD ŚWIŃ NA TERENIE GMIN, które zostały objęte strefą ochronną względem choroby ASF :

RZECZYCA, CZERNIEWICE, INOWŁÓDZ, ŻELECHLINEK, TOMASZÓW MAZOWIECKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI MIASTO I LUBOCHNIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje podstawowe wymagania dla posiadaczy stad świń położonych w strefie ochronnej względem choroby ASF.

ZASADY BIOASEKURACJI : Na obszarze ochronnym obowiązują nakazy określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i zakazy określone
w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia ( Dz. U 2018, poz. 290 ze zm.)

Szczegoly w załączonej ulotce

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125