Gmina Lubochnia

                    Niniejszym informuję Mieszkańców Gminy Lubochnia, iż w zwi±zku z prowadzeniem treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom powstania Warszawskiego w 75 rocznicę jego wybuchu w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 na terenie Gminy Lubochnia zostan± uruchomione istniej±ce systemy alarmowe, które przez 1 (jedn±) minutę zawyj± sygnałem ci±głym

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125