Gmina Lubochnia

Informacja Wójta Gminy Lubochnia

o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec i Jasień

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec i Jasień, w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, iż mieszkańcy objęci przedmiotową inwestycją mogą już przyłączać się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Wnioski o wydanie warunków dotyczących przyłącza kanalizacyjnego składać należy do Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ZUK w Lubochni pod nr tel. 44 710 34 22 albo e-mailowo: zuk@lubochnia.pl. Druki wniosków można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej gminy www.lubochnia.pl albo w wersji papierowej z ZUK i u właściwego dla swojego sołectwa sołtysa.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125