Gmina Lubochnia

Lubochnia, dnia 19 paĽdziernika 2018 roku

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

W zwi±zku z pojawiaj±cymi się nieprawdziwymi danymi dotycz±cymi zadłużenia Gminy Lubochnia informuję, że stan zadłużenia na dzień 30 wrze¶nia 2018 roku wynosił 6 000 973,80 zł (sprawozdanie Rb-Z za 3 kwartał 2018 r. składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

Wójt Gminy Lubochnia

/-/ Tadeusz Józwik

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125