Gmina Lubochnia

Lubochnia, dnia 19 października 2018 roku

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBOCHNIA

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi danymi dotyczącymi zadłużenia Gminy Lubochnia informuję, że stan zadłużenia na dzień 30 września 2018 roku wynosił 6 000 973,80 zł (sprawozdanie Rb-Z za 3 kwartał 2018 r. składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

Wójt Gminy Lubochnia

/-/ Tadeusz Józwik

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125