Gmina Lubochnia

Wójt gminy Lubochnia informuje mieszkańców gminy, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach

1 luty do 28 luty 2018 r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.

Wnioski o zwrot podatku można pobierać i składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 18. Jednocześnie informujemy, iż zwrot podatku akcyzowego będzie dokonywany wyłącznie na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku.

Ponadto uprasza się wnioskodawców aby składane wnioski były kompletnie wypełnione - zawierały dane osobowe i adresowe (1 strona wniosku) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego (2 strona wniosku), na który ma być dokonany zwrot.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125