Gmina Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Iskierkowa hipoterapia 2”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubochni, na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz w BIP Gminy Lubochnia.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. Iskierkowa hipoterapia 2” Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” przyznano dotację celową z budżetu Gminy Lubochniaw wysokości 900,00 złotych.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125