Gmina Lubochnia

Kolejna wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Dariusza Klimczaka i kolejne dofinansowanie dla Gminy Lubochnia

W dniu 17 lipca gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”  dofinansowanej z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok. Otrzymane środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Lubochnia. Całkowity koszt zadania wynosi ok. 37.000,00 zł. Na spotkanie z Marszałkiem oraz Wójtem Gminy Lubochnia przybyli również przedstawiciele straży pożarnej dh Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubochni oraz dh Tomasz Grad - Naczelnik OSP Lubochnia.

              To kolejna wizyta pana Marszałka, w trakcie której następuje  podpisanie  umowy o dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego zadań realizowanych przez Gminę Lubochnia. W bieżącym roku  zostały podpisane 4 umowy o dofinansowanie inwestycji, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także poprawę estetyki gminy.

IMG 6421IMG 6423IMG 6428
IMG 6429IMG 6431IMG 6437
IMG 6441IMG 6442IMG 6446
IMG 6453IMG 6454IMG 6456
IMG 6463IMG 6465IMG 6466
IMG 6468IMG 6470 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125