Gmina Lubochnia

Kolejna wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Dariusza Klimczaka i kolejne dofinansowanie dla Gminy Lubochnia

W dniu 17 lipca gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”  dofinansowanej z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok. Otrzymane środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Lubochnia. Całkowity koszt zadania wynosi ok. 37.000,00 zł. Na spotkanie z Marszałkiem oraz Wójtem Gminy Lubochnia przybyli również przedstawiciele straży pożarnej dh Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubochni oraz dh Tomasz Grad - Naczelnik OSP Lubochnia.

              To kolejna wizyta pana Marszałka, w trakcie której następuje  podpisanie  umowy o dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego zadań realizowanych przez Gminę Lubochnia. W bieżącym roku  zostały podpisane 4 umowy o dofinansowanie inwestycji, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także poprawę estetyki gminy.

Wizyta marszałka

IMG 6421
IMG 6421
IMG 6423
IMG 6423
IMG 6428
IMG 6428
IMG 6429
IMG 6429
IMG 6431
IMG 6431
IMG 6437
IMG 6437
IMG 6441
IMG 6441
IMG 6442
IMG 6442
IMG 6446
IMG 6446
IMG 6453
IMG 6453
IMG 6454
IMG 6454
IMG 6456
IMG 6456
IMG 6463
IMG 6463
IMG 6465
IMG 6465
IMG 6466
IMG 6466
IMG 6468
IMG 6468
IMG 6470
IMG 6470
 


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

rodo ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125