Gmina Lubochnia

Kolejne rozpoczęte i planowane jeszcze w roku 2018 inwestycje w gminie Lubochnia związane z gospodarką wodno-ściekową dofinansowane przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rozstrzygnięto przetarg na „Nadbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą oraz przekazania placu budowy 31.10.2018 r.

Dąbrowa 1

Modernizacja hydroforni zapewni dostawę dobrej jakości wody dla mieszkańców Glinnika, Nowego Glinnika, Dąbrowy, Luboszew i Marianki oraz zlikwiduje awaryjność urządzeń

Wartość robót budowlanych 1 648 200,00 zł brutto

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa

Planowany termin ogłoszenia przetargu na przełomie listopada i grudnia 2018r.

Dąbrowa 2

Przebieg kanalizacji sanitarnej

Dąbrowa 3

Przebieg kanalizacji sanitarnej

dąbrowa 4

Przebieg kanalizacji sanitarnej


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125