Gmina Lubochnia

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik

budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć

stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia

lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę

budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza

zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Cała treść komunikatu w załączniku

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125