Gmina Lubochnia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

ZAPROSZENIE

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w konferencji

pn. „Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich”, która odbędzie się w dniu:

 9.10.2019 r. o godz. 9.00  w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9.

Konferencja skierowana jest do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.

W programie wykłady na temat:

Wykład 1 - Zasady tworzenia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wykład 2 - Możliwości finansowania Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Wykład 3 - Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Wykład 4 - Bezpieczeństwo żywności (regulacje prawne) – produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc: 70

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

Oddział Piotrków Trybunalski: Irena Babczyńska  44/ 646 10 47 wew. 32;  516 816 296,

i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl

Termin zgłoszeń : do 3.10 – Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa załączona w e-mailu.

  *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej  i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl.

Zgłoszenia można także wysyłać pocztą lub sfotografować wypełnioną kartę i wysłać ją mms-em na nr telefonu:

516  816 296.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125