Gmina Lubochnia

fewer ueefs

Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”, pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem niniejszego projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu obejmującym między innymi następujące obszary:
• programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
• możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
• sposoby udostępniania urzędowych informacji;
• dostępność architektoniczna i komunikacyjna Urzędu oraz jego wyposażenie;
• realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
• przygotowanie pracowników Urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
• dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną zindywidualizowane rekomendacje uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednostki, dla których stwierdzony zostanie wysoki poziom wdrożenia postanowień Konwencji, otrzymają pisemne potwierdzenie pozytywnego wyniku weryfikacji.

W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się dn. 8 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej w Lubochni, ul. Bogusławskiego 1.

Konsultacje lokalne z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentującymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz, mającymi kontakt z Urzędem Gminy Lubochnia odbędą się w godz. 10.00- 12.00.

Konsultacje lokalne z osobami niepełnosprawnymi i osobami z ich otoczenia mającymi kontakt z Urzędem Gminy Lubochnia odbędą się w godz. 12.00- 14.00.

Z wyrazami szacunku,
Zespół monitoringowy projektu
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90 -009 Łódź
monitoring@newtechlodz.com
tel. 42 632 27 20

sint mspss

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125