Gmina Lubochnia

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.

 

 

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 28 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia  przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego  usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2021 roku. Wniosek może dotyczyć demontażu i odbioru albo samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. Jednocześnie informuję, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym (po prawej stronie od wejścia głównego).

Proszę o podanie we wniosku powierzchni dachu w m2, z której pokrycie azbestowe zostało albo ma  zostać zdemontowane.

W przypadku wniosku na demontaż i odbiór azbestu, który w momencie składania wniosku jest jeszcze na dachu, zgodnie z przepisami  prawa budowlanego wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Wydziale  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97 - 200 Tomaszów Maz.  Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa lub wydane przez starostwo zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu należy załączyć do wniosku  o usunięcie wyrobów azbestowych (dotyczy  tylko wniosków obejmujących jeszcze  nie zdemontowane pokrycie dachowe).

Formularze są dostępne w na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym (po prawej stronie od wejścia głównego).

Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 44 710 35 10, wew. 42.

Po przeczytaniu informacji proszę o przekazanie sąsiadowi. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie przekazywania dokumentu.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125