Gmina Lubochnia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 20.04.2020 r. do dnia 19.05.2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nabór wniosków organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

1) o przyznanie pomocy - 1/2020 dot. budowy lub przebudowy obiektów kulturalnych

2) o przyznanie pomocy - 2/2020  dot. budowy lub przebudowy miejsc rekreacji i wypoczynku

3) o powierzenie grantu - 1/2020/G dot. budowy lub przebudowy miejsc rekreacji i wypoczynku

4) o powierzenie grantu 2/2020/G dot. budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125