Gmina Lubochnia

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

Zapraszam Państwa do udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego to uznanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu.
W XIV edycji konkursu Nagroda zostanie przyznana
w następujących kategoriach:
1. Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,
2. Mikro i małe przedsiębiorstwo,
3. Gospodarstwo rolne,
4. Innowacyjność.
Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.
Wnioski w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:
Michał Mikina, tel. (42) 664-15-00;
e-mail: michal.mikina@lodz.uw.gov.pl,
Juliana Wojtysiak, tel. (42) 664-12-52;
e-mail: juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2017 r.

Udział w Konkursie jest bezpłatny


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125