Gmina Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia na podstawie art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2020 r.poz.65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Małecz oznaczonej numerem działki 376/2 o pow. 0,07 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125