Gmina Lubochnia

Rolnicy Gminy Lubochnia

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651), która wprowadziła nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich, informujemy rolników, że wszystkie zgłoszenia szkód łowieckich z terenu gminy Lubochnia od dnia 1 kwietnia 2018 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lubochnia. Obowiązuje tylko forma pisemna zgłoszenia, druki zgłoszenia można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju Nr 1.

Dla usprawnienia pracy członkom zespołu ds. szacowama szkód, sprawnego przekazywania zgłoszonych wniosków Sołtysom wsi, ustala się, że szkody należy zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia (pokój nr 21) w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125