Gmina Lubochnia

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap II)

  

Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 562/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z powyższymi zmianami: w ramach konkursu RPLD.04.01.02-IZ.00-10.001/17 ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie 252 dni roboczych od dnia 22 stycznia 2018 roku tj. do dnia 22 stycznia 2019 roku.

Informacja o Konkursie dostępna pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/7263-informacja-o-zmianie-regulaminu-konkursu-zamkni%C4%99tego-dla-naboru-nr-rpld-04-01-02-iz-00-10-001-17,-dzia%C5%82anie-iv-1-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125