Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

 „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA”

 

Dnia  03.08.2017 r.  ukazała się  informacja, iż Gmina Lubochnia przeszła pozytywna ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Całkowite rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej RPO  Województwa Łódzkiego ( www.rpo.lodzkie.pl ) pod linkiem : http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1942-wyniki-oceny-formalnej-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-otwartego-dla-poddzialania-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energii


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125