Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

 „ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA”

 

Dnia  03.08.2017 r.  ukazała się  informacja, iż Gmina Lubochnia przeszła pozytywna ocenę formaln± wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Odnawialne Ľródła energii w Gminie Lubochnia” ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Ľródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Ľródła energii.

Całkowite rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r.

Szczegółowe informacje znajduj± się na stronie internetowej RPO  Województwa Łódzkiego ( www.rpo.lodzkie.pl ) pod linkiem : http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1942-wyniki-oceny-formalnej-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-otwartego-dla-poddzialania-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energii


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125