Gmina Lubochnia

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu pn.” Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia” realizowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków UE z EFRR.

Projekt został podzielony na:

Dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych:

Wykonawcą zadania była firma „Ekoprime” Halina Susik z Żelechlinka. W ramach zadania wykonano:

- montaż 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,14 kW do 9,98 kW działających w systemie otwartym ( on-grid ) zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych;
- montaż 13 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,14 kW do 9,98 kW działających w systemie otwartym ( on-grid ) zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych;
- montaż 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,14 kW do 9,98 kW działających w systemie otwartym ( on- grid ) zainstalowanych na gruncie;

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.371.345,00 zł brutto,  kwota dofinansowania 880.997,23 zł. 

 Dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła:

Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U.”A-Z” Zbigniew Wizor z Wiaderna. W ramach zadania wykonano:

- montaż 8 zestawów gruntowych pomp ciepła.

Całkowita wartość zadania wyniosła 882.648,00 zł brutto,  kwota dofinansowania 531.024,00 zł. 

Inwestycja ma na celu wytworzenie infrastruktury do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła z przeznaczeniem jej w całości na potrzeby własne mieszkańców zaangażowanych w projekt ( zastępują w 100% źródła konwencjonalne ) a tym samym zakłada realny wpływ na poprawę środowiska w regionie oraz dla mieszkańców ( czystsze powietrze, mniejszy negatywny wpływ na zdrowie ludzi, redukcja emisji CO2 i innych szkodliwych pyłów ). Ma również na celu zwiększenie świadomości obywateli i tym samym poszerzenie zakresu wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

           

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125