Gmina Lubochnia

wfosigw

„ Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni”

 

Dofinansowanego ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nazwa zadania: „ Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni” 

Warto¶ć ogólna przedsięwzięcia: 922.500,00 PLN 

Wysoko¶ć oraz forma dofinansowania ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- pożyczka w kwocie 224.400,00 PLN 

Opis projektu: doposażenie jednostki służb ratowniczych OSP w Lubochni w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof , przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń ¶rodowiskowych i zmniejszanie ich skutków oraz wzrost bezpieczeństwa ¶rodowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu zmniejszenie strat spowodowanych skutkami nagłych awarii technicznych b±dĽ technologicznych wywołanych działalno¶ci± człowieka oraz strat spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

  

 

  

 

www.wfosigw.lodz.pl


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125