Gmina Lubochnia

Lubochnia dn. 13.10.2016r.


Og這szenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz康owymi.


Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarz康owymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz帷ych ich dzia豉lno軼i statutowej przyj皻ym Uchwa陰 Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 wrze郾ia 2010r. og豉szam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji:

  • stworzenie p豉szczyzny wymiany pogl康ów, zapewnienie formy dialogu spo貫cznego oraz wzajemnego informowania si i wyra瘸nia opinii na temat projektu „ Rocznego programu wspó逍racy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2. Czas rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz miejsce konsultacji:

  • Rozpocz璚ie konsultacji 21 pa寮ziernika 2016 roku
  • zako鎍zenie 07 listopada 2016 roku 
  • termin sk豉dania uwag i opinii - do 07 listopada 2016 roku

3. Forma i zasi璕 terytorialny konsultacji:

  • w konsultacjach mog uczestniczy organizacje pozarz康owe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016r. poz.239 ze zm./ dzia豉j帷e na terenie Gminy Lubochnia, 
  • w zakresie okre郵onym w ustawie,
  • konsultacje przeprowadza si w formie pisemnego zg豉szania opinii i uwag na formularzu, 
  • uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nale篡 sk豉da w Urz璠zie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przes豉 za po鈔ednictwem poczty na adres Urz璠u.

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125