Gmina Lubochnia

Szanowni Państwo, 

w związku z pismem Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DPP-P-5017-3-11/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2019 r.     

W imieniu organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie § 3 i pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić 3 projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Finlandii.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z § 4 niniejszego  Regulaminu oraz poinformowany o konieczności przetłumaczenia projektu na język angielski.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019 r. na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i   Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl.

Ponadto szczegółowe informacje na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej MSWiA w zakładce: Współpraca w ramach UE; EUCPN; Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania przestępczości”.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125