Gmina Lubochnia

Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowany przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 potrwa do 31 sierpnia 2017. Wartość ogólna projektu wynosi 463 837,75 zł z czego 394 260,75 zł dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni funkcjonuje nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-16.00. Dzieci nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach, każdego dnia otrzymują pełne wyżywienie. Zajęcia dla 3-latków będą realizowane również podczas wakacji tj. do końca sierpnia 2017 roku.
 • Wszystkie grupy przedszkolaków uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej –

1 godz./tyg. dla grup 5 i 6-latków, oraz 2 godz./tyg. dla grup 3 i 4-latków,

 • Dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej biorą udział w zajęciach z psychologiem,
 • Dzieci z zaburzeniami wymowy uczęszczają na zajęcia z logopedą,
 • Dziecko z niepełnosprawnością oprócz gimnastyki korekcyjnej uczęszcza na:
  • zajęcia z logopedą (2 godz./tyg.),
  • zajęcia z psychologiem (1 godz./tyg.),
  • zajęcia z muzykoterapii (1 godz./tyg.),
  • zajęcia z arteterapii (1 godz./tyg.),
  • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne (1 godz./tyg.).
 • 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni doskonali swoje umiejętności na kolejnym semestrze studiów podyplomowych.

20170309 10081020161104 12002920161104 120055
20161209 10135120161209 10140920161209 101743
20161209 10175420170309 10073720170309 100751


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125